Вирвані сторінки: інтерв’ю про екологію з науковцем Вікторією Оліферчук

Інтерв'ю з кандидатом біологічних наук Вікторією Оліферчук

24 червня 2012 року в Галапагоському національному парку Еквадору помер останній представник підвиду Абінгдонська слонова черепаха на прізвисько Самотній Джордж. Йому було близько 100 років.

Не завжди відомі точні дати зникнення чергових тварин або рослин з лиця Землі, але вони продовжують зникати кожного дня. Чи можна цьому запобігти? Чи існує персональна відповідальність простих людей в тому, що Книга Творіння з кожним днем стає тоншою? Подібні теми ми обговорили з доцентом кафедри екології НЛТУ України, кандидатом біологічних наук, докторантом, вченим-винахідником, консультантом з органічного та регенеративного землеробства Вікторією Оліферчук.


Коли виникла наука екологія? Що вона вивчає? У чому полягають її завдання і цілі?

Термін «екологія» вперше був вжитий в 1866 році у Німеччині. Він походить від грецьких слів «eikos», що означає дім, помешкання, місце перебування та «logos» – наука. Але я думаю, що ця наука виникла з часів творіння, коли Господь дав людині доручення «оволодійте» та «пануйте». Він мав на увазі оволодівати знаннями про чудовий світ створеної Ним природи, пізнавати її секрети та таємниці, весь час знаходитися у процесі захоплюючих відкриттів. Той, хто на основі пізнання та відкриттів, глибоко розуміє потреби всього живого,  буде добрим, люблячим та уважним господарем над всім творінням.

з часів творіння, коли Господь дав людині доручення «оволодійте» та «пануйте». Він мав на увазі оволодівати знаннями про чудовий світ створеної Ним природи, пізнавати її секрети та таємниці, весь час знаходитися у процесі захоплюючих відкриттів. Той, хто на основі пізнання та відкриттів, глибоко розуміє потреби всього живого,  буде добрим, люблячим та уважним господарем над всім творінням. Але людина відвернулася від Бога і вирішила самостійно «приборкувати природу», використовувати її для своїх потреб, не вникаючи у будову екосистем. Тому і виникла наука, яка покликана захищати наш «eikos» – дім усіх без винятку людей

Але людина відвернулася від Бога і вирішила самостійно «приборкувати природу», використовувати її для своїх потреб, не вникаючи у будову екосистем. Тому і виникла наука, яка покликана захищати наш «eikos» – дім усіх без винятку людей: не залежно від рас, соціального статусу, віросповідання та ін. Сьогодні це наука, що вивчає закономірності взаємостосунків організмів з довкіллям, а також організацію і діяльність надорганізмових систем (популяцій, видів, біоценозів, біосфери в цілому). Одним з найважливіших завдань екології є оптимізація взаємин між людиною, з одного боку, окремими видами та популяціями, екосистемами – з іншого. Отже, необхідно спростувати конфлікт у цих взаєминах, відповідальність за який несе людина.

Вікторія Оліферчук

На жаль, конфлікт у цих взаєминах був і залишається заідеологізованим.  Комуністи, повертаючи річки назад, обожнювали людину: «Ми не можемо чекати милостей від природи, взяти їх – ось наше завдання» та «після нас хоч потоп»! Деякі сучасні організації захисників навколишнього середовища обожнюють природу. Але міністерство національної безпеки США вважає їх терористичними. Які ідеї повинні лежати в основі діяльності сучасних екологів?

І комуністи, і еко-терористи одного поля ягоди. Хоча комуністи в центр усього ставили людину, в основі їх ідеології лежить ненависть до творіння. Еко-терористи боряться з екологічними проблемами дуже агресивними методами і не завжди є професійними в галузі екології, часто не компетентні у елементарних біологічних питаннях. Під гаслами захисту природи вони просувають антигуманні ідеї, наприклад, боротьбу з перенаселенням планети. Вони ненавидять людей, але люблять природу. Це крайність, у який немає здорового глузду. В основі будь-яких дій повинна лежати любов до людини, а не ненависть до неї. Таким організаціям необхідно давати оцінку на різних рівнях, зокрема, глибоко професійну.

Еко-терористи боряться з екологічними проблемами дуже агресивними методами і не завжди є професійними в галузі екології, часто не компетентні у елементарних біологічних питаннях. Під гаслами захисту природи вони просувають антигуманні ідеї, наприклад, боротьбу з перенаселенням планети. Вони ненавидять людей, але люблять природу. Це крайність, у який немає здорового глузду.

Вже кілька десятиліть вчені говорять про збалансований (сталий) розвиток суспільства, який має кілька складових: екологічна, економічна, соціальна. Я б додала і духовну.

У чому його суть?

З екологічної точки зору, особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери. Більш того, поняття «природних» систем і ареалів проживання можна розуміти широко, включаючи в них створене людиною середовище, таке як, наприклад, міста. Основна увага приділяється збереженню здатності до самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін, а не збереженню їх у деякому «ідеальному» статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення довкілля і втрата біологічного розмаїття скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення.

Економічна складова. Економічний підхід до концепції стійкого (збалансованого) розвитку передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних — природо-, енерго- і матеріало-зберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів.

Поняття «природних» систем і ареалів проживання можна розуміти широко, включаючи в них створене людиною середовище, таке як, наприклад, міста. Основна увага приділяється збереженню здатності до самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін, а не збереженню їх у деякому «ідеальному» статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення довкілля і втрата біологічного розмаїття скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення.

Соціальна складова стійкості розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних систем, в тому числі, на скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми.

Щоб усі попередні складові були реалізовані, основою всього повинна стати духовна складова: тільки спасенне Богом суспільство зможе реалізувати в повноті концепцію збалансованого (сталого) розвитку суспільства. Тому головне завдання людства – будувати своє життя і життя суспільства за Божими принципами.

Економічна складова перегукується з «побутовою екологією»: користування продукцією з переробленого матеріалу, сортування сміття, економне витрачання води в побуті, відмова від целофану, пластику. Чи не є така «побутова екологія» краплею в морі перед проблемами природокористування в промислових масштабах?

Для того, щоб впливати на долю планети на глобальному рівні, необхідно сформувати екологічне мислення. Воно формується у побуті. Те, що людина робить щодня (в плані економії ресурсів, відмови від целофану, пластику, і в тому числі створення біотехнологій їх переробки та трансформації тощо) має архіважливе значення для збереження довкілля. «Побутова екологія» вирішує море наболілих екологічних проблем. Тому екологічно грамотному стилю життя потрібно привчати з самого дитинства. Це загальнолюдські принципи служіння: любити Бога і людей. Крім того, що я викладаю на кафедрі екології НЛТУ України, я також беру участь у навчанні вчителів християнської етики в Україні, розповідаю про наукові докази створення світу Богом, навчаю людей екологічно грамотному веденню господарства, правильному харчуванню та здоровому спосібу життя.

Для того, щоб впливати на долю планети на глобальному рівні, необхідно сформувати екологічне мислення. Воно формується у побуті. Те, що людина робить щодня (в плані економії ресурсів, відмови від целофану, пластику, і в тому числі створення біотехнологій їх переробки та трансформації тощо) має архіважливе значення для збереження довкілля. «Побутова екологія» вирішує море наболілих екологічних проблем

Таку просвітницьку роботу потрібно вести, тому що, як показує світовий досвід, екологічні питання завжди відсувались на задній план. Пріоритетними ж завжди були економічні інтереси. Цього року вперше у світовій історії на форумі в Давосі екологічні питання зайняли перше місце в обговоренні. Людство зрозуміло, що глобальна екологічна криза, а саме глобальні зміни клімату, торкнуться кожного, і питання збереження життя на Землі необхідно вирішувати негайно і усім разом.

Схоже, Давос відреагував на неомарксистський еко-мейнстрім, який в 2019 році очолила Грета Тунберг. А у лівих, як відомо, в усьому винні капіталісти, а не простий народ, який в Україні тоне від сміття, підпалює сухостій, вирубує ліс, видобуває бурштин, з розмахом святкує «зелене» свято тощо.

Хоча в нашій країні прийнято багато хороших і грамотних екологічних законів, але, на жаль, вони не виконуються через політичну та економічну нестабільність. Тому ми все ще дивимося на природу, як комуністи – «Після нас хоч потоп» – та  варварськи знищуємо її як на своєму городі або полі – вважаючи це своєю особистою справою, так і на «нічийній території», коли незаконно видобуваємо бурштин – жити-то якось треба.

З приходом до влади нового уряду обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів – до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше. Таким чином, країна не дотримується міжнародний угоди ООН «Заява про принципи відносно лісів», яка була прийнята в 1992 р.

До речі, з приходом до влади нового уряду обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів – до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше. Таким чином, країна не дотримується міжнародний угоди ООН «Заява про принципи відносно лісів», яка була прийнята в 1992 р.  

Це перша глобальна угода, яка враховує як потребу в захисті лісів, так і необхідність використання дерев і інших форм лісового життя для цілей економічного розвитку. Заява містить 15 принципів, зокрема наступних: всі держави повинні взяти участь в «озелененні світу» шляхом насадження і збереження лісів; ліси слід використовувати таким чином, щоб задовольнити соціальні, економічні, екологічні, культурні і духовні потреби сучасного і майбутнього поколінь; посаджені ліси є екологічно припустимим джерелом енергії і промислової сировини; національні програми повинні захистити унікальні ліси, включаючи старі ліси, а також ліси, що мають культурну, духовну, історичну чи релігійну цінність; державам необхідні плани раціонального ведення лісового господарства, які ґрунтуються на безпечних для оточуючого середовища рекомендаціях. Сюди входить і екологічно безпечне управління територіями, які оточують ліси.

Вирубка українських Карпат. Фото: “Dronarium Україна”

Сподіваюся, Україна все ж підтримає глобальну ініціативу Всесвітнього економічного форуму з висадки на планеті трильйона дерев. Ця ініціатива продовжує програму ООН «Посадити мільярд дерев», проголошеної у 2006 році. У листопаді 2007 року ООН оголосила, що мета цієї ініціативи була виконана.

Підпали сухостою, варварський видобуток бурштину, народне святкування «зеленого свята» – це можна назвати «екологічним гріхом»?

Звісно! Підпали, лісові пожежі, вирубка лісу, варварське видобування забруднює повітря та впливає на біоту ґрунтів, яка є основою життя на Землі. Сюди б я додала ще вирощування сільськогосподарських культур за інтенсивними технологіями з використанням хімічних засобів догляду та захисту рослин. Все це сприяє деградації ґрунтів, забрудненню підземних та поверхневих вод, кліматичним змінам на планеті, а як наслідок – зниження біорізноманіття, зникнення видів і захворювання людей.

Люди здатні на дикі, варварські речі по відношенню до Божого творіння. Це стосується і тих «християн», які видобувають бурштин. До речі, греко-католицька церква багато уваги приділяє екологічним проектам і дбає про екологічну освіту своїх прихожан

Що стосується таких традиційних речей,  як святкування деяких релігійних свят, наприклад, «зеленого» свята, тобто Трійці за православним обрядом, під час якого нищаться зелені насадження, то ці традиції не мають під собою ніякої біблійної основи. В їх основі стоять псевдо-релігійні дійства, які нічого спільного не мають ні зі спасінням душі, ні з Богом.

Наша країна, на превеликий жаль, дуже псевдо-релігійна та безбожна. Тому люди здатні на дикі, варварські речі по відношенню до Божого творіння. Це стосується і тих «християн», які видобувають бурштин. До речі, греко-католицька церква багато уваги приділяє екологічним проектам і дбає про екологічну освіту своїх прихожан.

Читай: Ватикан ввів поняття «екологічний гріх»

Читай: Бюро УГКЦ з питань екології підтримало ініціативу Папи Франциска – Тиждень «Laudato Si»

Чому ж українська євангельська Церква мало уваги приділяє навколишньому середовищу: його захисту і дбайливому природокористуванню?

Українська євангельська Церква мало уваги приділяє не тільки екології. Вона мало бере участь у суспільному житті взагалі. Лише окремі члени цієї церкви мають активну громадську позицію у різних сферах, і зокрема у сфері екології. Основна маса людей дуже обмежена у своїх знаннях і не хоче навчатись. Українська євангельська Церква взагалі знаходиться у дуже примітивному стані, і поки в ній не почнеться пробудження і масове покаяння, важко говорити про якісь позитивні зрушення в будь-якій зі сфер її діяльності.

Українська євангельська Церква мало уваги приділяє не тільки екології. Вона мало бере участь у суспільному житті взагалі. Лише окремі члени цієї церкви мають активну громадську позицію у різних сферах, і зокрема у сфері екології. Основна маса людей дуже обмежена у своїх знаннях і не хоче навчатись. Українська євангельська Церква взагалі знаходиться у дуже примітивному стані, і поки в ній не почнеться пробудження і масове покаяння, важко говорити про якісь позитивні зрушення в будь-якій зі сфер її діяльності.

Я добре знаю роботу різних євангельських общин, тому, що довгі роки служила в цих общинах, і знаю весь трагізм ситуації зсередини. Наприклад, екологічна трагедія на Рівненщині та на Волині – наслідок видобування бурштину – про яку відомо вже не тільки в Україні, а й за кордоном, спричинена варварським відношенням не тільки світських людей, а й євангельських віруючих місцевих общин, які таким чином заробляють на життя для своїх сімей. Цей фатальний екоцид повинен бути зупинений, а покаяння перед Богом повинно бути глибоким та серйозним. Тому, напевно, екологічні питання не дуже турбують українську євангельську Церкву.

Скільки видів тварин і рослин зникають щорічно в Україні і світі?

За статистикою – кожного дня на планеті Земля зникає 1 вид. Україна не веде такої статистики, але до Червоної Книги України внесено 543 види тварин і 826 видів рослин. Причини – бездумне, варварське використання природних ресурсів, низька екологічна грамотність , безбожність.

Займаючи менше 6% площі Європи, Україна володіє не менше 35% її біорізноманіття, і за цим показником випереджає майже всі європейські країни. Україна має значний потенціал біорізноманіття і може бути одним з потужних резерватів для відновлення біорізноманіття усієї Європи. Географічне положення України, її фізико-географічні умови сприяли формуванню багатого рослинного і тваринного світу, що налічує більше 70 тис. видів (за оцінками експертів ще не описано одну третину видів, здебільшого грибів і комах). Це обумовлено тим, що в Україні на відносно невеликій території представлено біоту 4-х природних зон. До того ж, Україна знаходиться на перехресті міграційних маршрутів багатьох видів тварин.

На жаль, в Україні видове багатство як тварин, так і рослин стрімко зменшується. Приблизно 8,3% судинних рослин, 31,1% ссавців, 19,7% птахів, 38% плазунів, 26,3% амфібій перебувають під загрозою зникнення.

На жаль, в Україні видове багатство як тварин, так і рослин стрімко зменшується. Приблизно 8,3% судинних рослин, 31,1% ссавців, 19,7% птахів, 38% плазунів, 26,3% амфібій перебувають під загрозою зникнення. Основну загрозу для біологічного різноманіття становлять незаконні забудови та вирубування лісів, браконьєрство, розорювання місць поширення видів, здійснення господарської діяльності на території прибережно-захисних смуг, гірських та степових районів, інтродукція чужорідних видів, кліматичні зміни (потепління по-різному впливає на екосистеми, але одним з таких впливів останніми десятиліттями є збільшення кількості пожеж, які знищують сотні гектарів суші), забруднення довкілля, неконтрольований видобуток природних багатств.

Читай: Олешківські піски, або як вівці перетворили степи на пустелю

Ви торкнулися міжнародних і міждержавних екологічних ініціатив, програм і документів.  Можете розповісти про них докладніше?

Перші міжнародні екологічні документи захищали право людей на здорове довкілля і регламентували обмеження у використанні зброї. Це Женевський протокол «Про заборону використання на війні задушливих, отруйних та їм подібних інших газів, а також бактеріологічних засобів» (1925 p.), Паризький пакт (Пакт Бріана – Келлога, 1928 р.) про визнання війни міжнародним злочином, «Загальна декларація прав людини» (1948 р.) тощо.

Окремі природні компоненти і природа в цілому отримали правовий захист у багатьох міжнародних документах. У 1954 році було укладено Лондонську конвенцію щодо попередження забруднення моря нафтою. В 1959 році прийнято «Договір про Антарктиду», за яким цей континент оголошено спільним надбанням людства, без’ядерною територією. Договори «Про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою» (1963 р.); «Про космічну діяльність держав» (1968 р.); «Про заборону розміщення на дні морів та океанів і в їх надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення» (1971 р.) захистили основні природні сфери від ядерного забруднення. Підсумковим документом стала Конвенція про заборону військового чи будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище (1977 p.).

Велика увага приділяється захисту Світового океану. В 1960 році були прийняті три Конвенції (Про відкрите море; Про континентальний шельф; Про територіальну і прилеглу зони). В 1969 році підписано Брюссельську конвенцію про втручання у відкритому морі у випадках забруднення нафтою, пов’язаного з морськими аваріями, і про відповідальність за збитки, спричинені забрудненням моря нафтою. «Конвенція з морського права» (1982 p.), окрім всього, уточнила поняття «забруднення моря».

Є головні міжнародні документи щодо захисту атмосферного повітря. Їх писали з 1948 по 1989 роки.

В 1971 р. ЮНЕСКО започаткувала Програму «Людство і біосфера», досвід виконання якої дозволив прийняти у 1980 р. Всесвітню стратегію охорони природи. В 1992 р. конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку прийняла багато документів, головними з яких є  наступні: Декларація з навколишнього природного середовища і розвитку; Порядок денний на XXI століття; Заява про принципи відносно лісів; рамкова Конвенція про зміну клімату; Конвенція про біологічне різноманіття. Ці та інші документи утворюють фундамент сучасної природоохоронної діяльності.

Документів дуже багато! Але ми говоримо, що стан навколишнього середовища все гірший і гірший та нам загрожує глобальне потепління. Але ж для Землі абсолютно нормально мати цикли глобальної зміни клімату: від загального похолодання до глобального потепління і по колу, історія Гренландії тому приклад. Чи можна стверджувати, що вплив людини сильніший за природні цикли?

Людина століттями впливала на довкілля, але з розвитком науково-технічного прогресу цей вплив став дуже руйнівним. Звичайно, зруйнована гріхом людина руйнує все навколо, і цей вплив дуже потужний, тому що все на цій Землі – це наслідок духовних процесів. Я приведу лише один приклад деструктивних процесів, які впливають на довкілля глобально.

Зруйнована гріхом людина руйнує все навколо, і цей вплив дуже потужний, тому що все на цій Землі – це наслідок духовних процесів

За родом своєї діяльності я вже близько 30 років займаюсь біотехнологіями регенеративного землекористування. Що це таке? Близько 80% земель, які використовує людина чи для вирощування сільськогосподарських рослин, чи для видобуванні корисних копалин, чи для вирубки лісів, зазнають змін на різних рівнях: механічному, фізичному, хімічному, біологічному. Я вивчаю згубний вплив людської діяльності на біологічну структуру ґрунтів.

Протягом десятиліть я спостерігаю як мікробний склад ґрунту змінюється і руйнуються важливі симбіотичні зв’язки. Потрійний симбіоз: коріння рослини – мікоризні гриби – бактерії – це основа життя рослин на Землі. Вони нищаться і руйнуються за рахунок інтенсивних технологій обробки землі. Результат – рослини не можуть бути продуктивними, вони багато хворіють і вимагають ще більшого застосування хімічних засобів догляду і захисту, інакше вирощування сільськогосподарських культур стає нерентабельним. Результатом «захімізованих» полів є виділення в атмосферу газів, які не характерні для складу атмосфери. За статистикою 72% забруднення атмосфери відбувається не через пересувні чи стаціонарні джерела забруднення, а через інтенсивне використання земельних ресурсів і руйнування мікробної структури ґрунтів!

Результатом «захімізованих» полів є виділення в атмосферу газів, які не характерні для складу атмосфери. За статистикою 72% забруднення атмосфери відбувається не через пересувні чи стаціонарні джерела забруднення, а через інтенсивне використання земельних ресурсів і руйнування мікробної структури ґрунтів!

Але Господь так створив цю землю, що є методи її відновлення. Багато вчених працюють і успішно застосовують відновлювальні технології. Я також є автором біотехнологій регенеративного землекористування, основою яких є відновлення загальної мікоризної сітки в екосистемі.

Це означає, що у нас є надія, що поламане можна полагодити? Розкажіть про Вашу роботу докладніше.

Так, звісно. Я є автором більше 100 наукових публікацій, працюю над написанням докторської дисертаційної роботи в галузі біотехнології регенеративного землекористування. Також я є винахідником та автором першого в Україні мікоризного препарату на основі вегетативних клітин чорного трюфеля, який отримав державну реєстрацію, сертифікат «Органік Стандарт» та виробляється на заводі Черкасбіозахист.

Я є винахідником та автором першого в Україні мікоризного препарату на основі вегетативних клітин чорного трюфеля, який отримав державну реєстрацію, сертифікат «Органік Стандарт» та виробляється на заводі Черкасбіозахист.

Технології з використанням препарату «Міковітал» полягають у відновленні мікрофлори ґрунту та виробництві органічної сільськогосподарської продукції. Я є консультантом з органічного виробництва в Україні і працюю у всіх її областях, керуючи вирощування всіх видів культур у різних кліматичних зонах країни на різних типах ґрунтів. Крім цього, разом з чоловіком ми ведемо просвітницьку діяльність та дбаємо про здоров’я нашої нації.

Вікторія ра

Вікторія разом з чоловіком

Чи пов’язана любов до природи з любов’ю до Творця?

Як можна думати, що любиш Бога, якщо не любиш те, що Він створив?!

Бог записав свою любов у Книгу Творіння. Через красу природи, через радість від її споглядання, через відносини з природою ми отримуємо Божу любов, вона нас досягає. Коли ми дивимося на творіння, ми бачимо Його руку, бачимо відображення Його емоцій, почуттів, ідей, Його характеру. При цьому, Бог не є частиною Свого творіння і Його творіння не є Богом. Коли ми розглядаємо творіння з вдячністю, це спонукає нас прославляти Творця! (Рим. 1:19)

Людина повинна розуміти, що вона несе відповідальність за своє життя, життя прийдешніх поколінь і всієї планети. Якщо люди почнуть розуміти свою відповідальність перед Богом і людьми, я думаю, світ зміниться! Тоді люди перестануть боятися екологічних катаклізмів, залишиться тільки страх згрішити перед Богом.

 ІРИНА РОЖКО

Сподобався матеріал?

Поділіться цiєю інформацією в соціальних мережах

Twitter Facebook In

Отримуйте найсвіжіші матеріали на імейл!

* indicates required