Частина п'ята

Викривлене розуміння соціальної справедливості

Три християнські рухи з викривленим розумінням
соціальної справедливості

Християнський соціалізм

Рух соціального євангелія

Теологія звільнення

Часові рамки розвитку

Становлення руху припадає на початок, а поширення на середину ХІХ століття.

Причини виникнення

Активна індустріалізація і стрімке зростання робітничого класу призвело до появи небачених викликів, які полягали, насамперед, у регламентації взаємовідносин між роботодавцем і робітником - створенні гідних умов праці та соціальних гарантій. Також стрімке накопичення капіталу, зростання дисбалансу у статках спричинило запеклу дискусію довкола приватної власності і справедливості капіталістичної системи.

Головні представники руху

Генрі де Сен-Сімон

Фелісіте Робер де Ламенне

Фредерік Деніс Моріс

Чарльз Кінгслі

Іван Проханов

Генрі де Сен-Сімон – французький філософ, один з родоначальників соціалізму, у тому числі, християнського напрямку. Основоположником християнського соціалізму також є інший французький філософ Фелісіте Робер де Ламенне. Але краще інтегрувати фундаментальні цілі соціалізму з релігійними та етичними переконаннями християнства вдалося двом англійцям, Фредеріку Денісу Морісу та Чарльзу Кінгслі. В Радянському Союзі Іван Проханов, один з лідерів баптистського руху, був прихильником християнського соціалізму. Зокрема, він був ідеологом і натхненником створення християнських комун.

Ідеї руху та їх суперечність
з БОЖИМ СЛОВОМ

(Для перегляду повної інформації наведіть курсором на текст)
1

- Робер де Ламенне стверджував, що вчинок Адама і Єви не був гріхом, а першим кроком на шляху людського прогресу. Таким чином заперечується вчення про перворідний гріх.

4

- заперечення або обережне ставлення до приватної власності і вільного ринку, що суперечить біблійним принципам. Адже соціальна справедливість, до якої закликає Бог, ніколи не вступала в конфлікт з приватною власністю.

7

- суперечлива вимога соціальної рівності – передбачає зрівнялівку через примус, що призводило до так званої класової боротьби. Але ж Біблія закликає до соціальної відповідальності шляхом добровільного розподілу ресурсів в суспільстві і навіть натяку не містить на лівацький клич «забрать все и поделить (рос.)»

2

- у багатьох представників цього напрямку хибне розуміння природи соціального зла і способів боротьби з ним. Згідно з їх поглядами, проблема не в людській природі, а в несправедливому устрої.

5

- обмежується економічна свобода, що тягне за собою згортання інших свобод. Але ж економічна свобода неможлива без політичної і релігійної. Демократія без капіталізму неможлива.

8

- соціалізм спричиняє масове утриманство і апатію населення, тому вбиває будь-який стимул до власної відповідальності і підприємницької ініціативи.

3

- підкреслений пріоритет соціального аспекту спасіння над індивідуальним, земного над Небесним.

6

- відмова від вільної конкуренції в економічній сфері неминуче тягне за собою зростання ролі держави. А етатизація (одержавлення всіх сфер суспільного життя ) призводить до тоталітаризму.

9

- історія довела утопічність соціалістичних ідей, ліві експерименти, як правило, супроводжувалися терором, а закінчувалися провалом. Виключенням є «шведська модель соціалізму», яка поєднує капіталістичну економіку і соціальну державу. Але її особливість полягає в існуванні суспільного консенсусу щодо перерозподілу ресурсів.

1

- Робер де Ламенне стверджував, що вчинок Адама і Єви не був гріхом, а першим кроком на шляху людського прогресу. Таким чином заперечується вчення про перворідний гріх.

3

- заперечення або обережне ставлення до приватної власності і вільного ринку, що суперечить біблійним принципам. Адже соціальна справедливість, до якої закликає Бог, ніколи не вступала в конфлікт з приватною власністю.

5

- суперечлива вимога соціальної рівності – передбачає зрівнялівку через примус, що призводило до так званої класової боротьби. Але ж Біблія закликає до соціальної відповідальності шляхом добровільного розподілу ресурсів в суспільстві і навіть натяку не містить на лівацький клич «забрать все и поделить (рос.)»

7

- підкреслений пріоритет соціального аспекту спасіння над індивідуальним, земного над Небесним.

2

- у багатьох представників цього напрямку хибне розуміння природи соціального зла і способів боротьби з ним. Згідно з їх поглядами, проблема не в людській природі, а в несправедливому устрої.

4

- обмежується економічна свобода, що тягне за собою згортання інших свобод. Але ж економічна свобода неможлива без політичної і релігійної. Демократія без капіталізму неможлива.

6

- соціалізм спричиняє масове утриманство і апатію населення, тому вбиває будь-який стимул до власної відповідальності і підприємницької ініціативи.

8

- відмова від вільної конкуренції в економічній сфері неминуче тягне за собою зростання ролі держави. А етатизація (одержавлення всіх сфер суспільного життя ) призводить до тоталітаризму.

9

- історія довела утопічність соціалістичних ідей, ліві експерименти, як правило, супроводжувалися терором, а закінчувалися провалом. Виключенням є «шведська модель соціалізму», яка поєднує капіталістичну економіку і соціальну державу. Але її особливість полягає в існуванні суспільного консенсусу щодо перерозподілу ресурсів.

1

- Робер де Ламенне стверджував, що вчинок Адама і Єви не був гріхом, а першим кроком на шляху людського прогресу. Таким чином заперечується вчення про перворідний гріх.

2

- заперечення або обережне ставлення до приватної власності і вільного ринку, що суперечить біблійним принципам. Адже соціальна справедливість, до якої закликає Бог, ніколи не вступала в конфлікт з приватною власністю.

3

- суперечлива вимога соціальної рівності – передбачає зрівнялівку через примус, що призводило до так званої класової боротьби. Але ж Біблія закликає до соціальної відповідальності шляхом добровільного розподілу ресурсів в суспільстві і навіть натяку не містить на лівацький клич «забрать все и поделить (рос.)»

4

- у багатьох представників цього напрямку хибне розуміння природи соціального зла і способів боротьби з ним. Згідно з їх поглядами, проблема не в людській природі, а в несправедливому устрої.

5

- обмежується економічна свобода, що тягне за собою згортання інших свобод. Але ж економічна свобода неможлива без політичної і релігійної. Демократія без капіталізму неможлива.

6

- соціалізм спричиняє масове утриманство і апатію населення, тому вбиває будь-який стимул до власної відповідальності і підприємницької ініціативи.

7

- підкреслений пріоритет соціального аспекту спасіння над індивідуальним, земного над Небесним.

8

- відмова від вільної конкуренції в економічній сфері неминуче тягне за собою зростання ролі держави. А етатизація (одержавлення всіх сфер суспільного життя ) призводить до тоталітаризму.

9

- історія довела утопічність соціалістичних ідей, ліві експерименти, як правило, супроводжувалися терором, а закінчувалися провалом. Виключенням є «шведська модель соціалізму», яка поєднує капіталістичну економіку і соціальну державу. Але її особливість полягає в існуванні суспільного консенсусу щодо перерозподілу ресурсів.

Часові рамки розвитку

Активна фаза становлення і діяльності руху припадає на період між 1870 і 1920 роками. Після Першої світової війни популярність соціального євангелія пішла на спад. Втім, станом на сьогодні, його ідеї знаходять відгук у середовищі ліберальних протестантських церков Заходу.

Причини виникнення

Рух соціального євангелія став відповіддю на проблеми американського суспільства, пов’язані зі швидким зростанням індустріалізації, яка створювала нові робочі місця, але при цьому породила безліч проблем, пов'язаних із соціальною нерівністю. Реакцією ліберальних релігійних кіл на соціальні виклики стала поява нового вчення.

Головні представники руху

Вашингтон Гладден

Вальтер Раушенбуш

Вашингтон Гладден, конгрегаціоналістський священик, вважається «Батьком» соціального євангелія, саме він сформував основі ідейні засади руху. Вальтер Раушенбуш вважається «обличчям» і провідним богословом цього руху.

Ідеї руху та їх суперечність
з БОЖИМ СЛОВОМ

(Для перегляду повної інформації наведіть курсором на текст)
1

В основі богослів'я соціального євангелія лежала ліберальна теологія, яка поставила під сумнів традиційні доктрини і ухилилася від християнської ортодоксії:

4

- добрі справи важливіші за віру, тому соціальна діяльність у більшому пріоритеті, ніж проповідь Євангелія.

2

- сумнів у боговтіленні, божественності, непорочному зачатті, заступницькій смерті, тілесному воскресінні Ісуса Христа. Заперечує богодухновенність Біблії , вказує на антинауковість чудес, які згадуються в цій Книзі.

3

- людська природа не гріховна, а просто зіпсована соціальним злом. Тому потрібно усунути зі світу несправедливість, і люди вивільнять свій потенціал через самовдосконалення.

1

В основі богослів'я соціального євангелія лежала ліберальна теологія, яка поставила під сумнів традиційні доктрини і ухилилася від християнської ортодоксії:

3

- добрі справи важливіші за віру, тому соціальна діяльність у більшому пріоритеті, ніж проповідь Євангелія.

2

- сумнів у боговтіленні, божественності, непорочному зачатті, заступницькій смерті, тілесному воскресінні Ісуса Христа. Заперечує богодухновенність Біблії , вказує на антинауковість чудес, які згадуються в цій Книзі.

4

- людська природа не гріховна, а просто зіпсована соціальним злом. Тому потрібно усунути зі світу несправедливість, і люди вивільнять свій потенціал через самовдосконалення.

1

В основі богослів'я соціального євангелія лежала ліберальна теологія, яка поставила під сумнів традиційні доктрини і ухилилася від християнської ортодоксії:

2

- добрі справи важливіші за віру, тому соціальна діяльність у більшому пріоритеті, ніж проповідь Євангелія.

3

- сумнів у боговтіленні, божественності, непорочному зачатті, заступницькій смерті, тілесному воскресінні Ісуса Христа. Заперечує богодухновенність Біблії , вказує на антинауковість чудес, які згадуються в цій Книзі.

4

- людська природа не гріховна, а просто зіпсована соціальним злом. Тому потрібно усунути зі світу несправедливість, і люди вивільнять свій потенціал через самовдосконалення.

Часові рамки розвитку

Зародження і активний період розвитку руху припадає на проміжок між 1960 і 1980 роками. Але ідеї теології звільнення й понині надзвичайно популярні в Латинській Америці

Причини виникнення

За часів Холодної війни комуністичні ідеї набули популярності в Латинській Америці. Цьому сприяла бідність і організована злочинність. Тому ліва критика капіталістичної системи знайшла своїх прибічників не тільки серед секулярних кіл, але й поміж духівництва. Католицькі теологи побачили в поєднанні марксизму і християнського вчення великий потенціал для вирішення кричущих соціальних проблем.

Головні представники руху

Ґустав Ґуттьєрес

Каміло Торрес

Гаспар Гарсіа Лавіана

Теологія визволення бере свій початок з праці «Теологія визволення» католицького священика Ґустава Ґуттьєреса. Провідну роль у становленні руху відіграли Каміло Торрес та Гаспар Гарсіа Лавіана – обидва священика популяризували ідею зі зброєю в руках, ставши на захист знедолених. Хоча ця теологія – здебільшого католицьке явище, проте деякі з його провідних мислителів були протестантами, наприклад, аргентинський методист Хосе Мігес Боніно.

Ідеї руху та їх суперечність
з БОЖИМ СЛОВОМ

(Для перегляду повної інформації наведіть курсором на текст)
1

Спирається на ворожий християнству за своїми світоглядними основами марксизм. Вбирає в себе всі хибні доктрини християнського соціалізму, які проаналізовані вище.

4

Стверджує, що уявлення про Бога зумовлене історичними і культурними чинниками. Абсолютизація такого підходу до богопізнання суперечить Біблії і веде до секуляризму.

7

Також теологія звільнення однобічно трактує євангельське вчення, надмірно політизуючи християнську віру.

2

Притримується неортодоксійних уявлень про природу і жертву Ісуса Христа. Його розп’яття розглядається як вища форма самопожертви і співпереживання зі стражденним людством, а не в якості заступницької смерті.

5

Зазначає, що бідність є джерелом гріха. З цього твердження постає ціль – руйнування існуючих політичних, економічних структур для викорінення гріха.

3

Вчення про Бога зводиться до маніпуляцій на користь соціалістичної ідеології. Бог постає, головним чином, борцем за знедолених, тому Його можна пізнати через співпереживання страждань, а спасіння заслуговується шляхом звільнення скривджених. Біблійна теологія дійсно вчить, що Бог – це Бог знедолених, але не вважає бідняків реальним втіленням Бога в сучасному світі.

6

Використовує марксиські ідеї про класову боротьбу між гнобителями і пригнобленими. Закликає своїх прибічників до жертовної діяльності задля перемоги над експлуататорами: імперіалістами, колоніалістами, капіталістами.

1

Спирається на ворожий християнству за своїми світоглядними основами марксизм. Вбирає в себе всі хибні доктрини християнського соціалізму, які проаналізовані вище.

3

Стверджує, що уявлення про Бога зумовлене історичними і культурними чинниками. Абсолютизація такого підходу до богопізнання суперечить Біблії і веде до секуляризму.

5

Також теологія звільнення однобічно трактує євангельське вчення, надмірно політизуючи християнську віру.

2

Притримується неортодоксійних уявлень про природу і жертву Ісуса Христа. Його розп’яття розглядається як вища форма самопожертви і співпереживання зі стражденним людством, а не в якості заступницької смерті.

4

Зазначає, що бідність є джерелом гріха. З цього твердження постає ціль – руйнування існуючих політичних, економічних структур для викорінення гріха.

6

Використовує марксиські ідеї про класову боротьбу між гнобителями і пригнобленими. Закликає своїх прибічників до жертовної діяльності задля перемоги над експлуататорами: імперіалістами, колоніалістами, капіталістами.

7

Вчення про Бога зводиться до маніпуляцій на користь соціалістичної ідеології. Бог постає, головним чином, борцем за знедолених, тому Його можна пізнати через співпереживання страждань, а спасіння заслуговується шляхом звільнення скривджених. Біблійна теологія дійсно вчить, що Бог – це Бог знедолених, але не вважає бідняків реальним втіленням Бога в сучасному світі.

1

Спирається на ворожий християнству за своїми світоглядними основами марксизм. Вбирає в себе всі хибні доктрини християнського соціалізму, які проаналізовані вище.

2

Стверджує, що уявлення про Бога зумовлене історичними і культурними чинниками. Абсолютизація такого підходу до богопізнання суперечить Біблії і веде до секуляризму.

3

Також теологія звільнення однобічно трактує євангельське вчення, надмірно політизуючи християнську віру.

4

Притримується неортодоксійних уявлень про природу і жертву Ісуса Христа. Його розп’яття розглядається як вища форма самопожертви і співпереживання зі стражденним людством, а не в якості заступницької смерті.

5

Зазначає, що бідність є джерелом гріха. З цього твердження постає ціль – руйнування існуючих політичних, економічних структур для викорінення гріха.

6

Вчення про Бога зводиться до маніпуляцій на користь соціалістичної ідеології. Бог постає, головним чином, борцем за знедолених, тому Його можна пізнати через співпереживання страждань, а спасіння заслуговується шляхом звільнення скривджених. Біблійна теологія дійсно вчить, що Бог – це Бог знедолених, але не вважає бідняків реальним втіленням Бога в сучасному світі.

7

Використовує марксистські ідеї про класову боротьбу між гнобителями і пригнобленими. Закликає своїх прибічників до жертовної діяльності задля перемоги над експлуататорами: імперіалістами, колоніалістами, капіталістами.

Отримуйте найсвіжіші матеріали на імейл!

* indicates required