bg
Навігація
Повернутись на сайт

Детальніше знайомство

з лівими

Ознайомлення

У першому розділі ліві ідеології було названо християнською єрессю. Точніше, секулярною інтерпретацією християнських ідей, серед яких свобода, рівність, соціальна справедливість. Лівих мислителів – Руссо, Сен-Сімона, Маркса, Дьюї – не можливо сприймати поза контекстом християнської цивілізації. Дехто з них був християнином, як от Сен-Сімон, але мав небіблійні погляди на природу соціального зла. Втім, більшість зайняли непримиренну позицію щодо християнства, як от Маркс і Дьюї.

Так само і прихильників лівих ідеологій можна поділити умовно на два табори. До першої категорії належать ті, хто намагається примирити християнство з соціалізмом і комунізмом. Історія свідчить, що такі спроби були, м’яко кажучи, невдалими: доктрина соціального Євангелія, Теологія звільнення. Усі ці рухи далеко відійшли від біблійної ортодоксії, насамперед, у поглядах на перворідний гріх та природу соціального зла.

До другої категорії належать люди з антихристиянськими поглядами. Атеїстів, агностиків, секуляристів, світських гуманістів серед прихильників лівих ідеологій більшість. Усі вони прагнуть викинути християнство на маргінес публічної сфери, при цьому нехтуючи цивілізаційними здобутками християнства і тим впливом, яке воно справило на них. .

Соціалістичні ідеї та їхня суперечність
з християнським розумінням
соціальної справедливості

(Деталі при натисканні)

Еволюція лівих ідей

Політична ідеологія неодмінно має спиратися на соціально-філософську систему. Ідеологія – це спрощений варіант філософських ідей. Соціалізм не є виключенням. Окрім ікони лівих, К. Маркса, існує ціла низка впливових мислителів, без яких неможливо уявити цей рух. Не всі вони були соціалістами, але кожен з перелічених в інфографіці філософів і діячів вплинув на розвиток лівої політичною думки. Ідей, що рухалися у просторі і часі, сплели мереживо взаємопов’язаних філософських епох, напрямків, течій, шкіл, ідеологій, рухів, партій, тоталітарних систем та навіть терористичних організацій.

Детальне пояснення схеми: стаття « Еволюція лівих ідей».
Поширення і взаємозв’язок лівих ідей

Стрілками відмічено вплив або взаємозв’язок течій одна на одну.

Головні представники
лівої інтелектуальної традиції

ФРАНЦУЗЬКЕ ПРОСВІТНИЦТВО

img
Жан-Жак Руссо
1712-1778
img
Вольтер
1694-1778
Жан-Жак Руссо
Дені Дідро
1713 -1784

Французькі просвітники, уявлення яких про свободу, рівність, соціальну справедливість мало визначальне значення для всієї лівої політичної традиції.

Утопічний соціалізм

img
Анрі де Сен-Сімон
1760-1825
img
Шарль Фур’є
1772-1837
img
Роберт Оуен
1771-1858

Основоположники утопічного соціалізму.

ФІлософія життя

img
Фрідріх Ніцше
1844-1900

Його вчення про «надлюдину» та антихристиянство дало живильну силу не тільки для Гітлера, але й для атеїстичного екзистенціалізму, неомарксизму та постмодернізму.

матеріалізм

img
Людвіг Фейєрбах
1804-1872

Німецький філософ, засновник філософської концепції матеріалістичного спрямування, яку запозичили і розвинули теоретики марксизму.

МАРКСИЗМ

img
Карл Маркс
1818-1883
img
Фрідріх Енгельс
1820-1895

Засновники марксизму, найавторитетнішого лівого соціально-філософського вчення та політичної ідеології комунізму.

АНАРХІЗМ

img
П’єр Жозеф Прудон
1809-1865
img
Михайло Бакунін
1814-1876
img
Петро Кропоткін
1842-1921

Основоположники і головні теоретики анархізму.

МОЛОДОГЕГЕЛІАНЦІ

img
Макс Штірнер
1806-1856

Представник молодогегеліанців, його уявлення про моральний релятивізм справили відчутний вплив на лівих.

ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ

img
Чарльз Дарвін
1809-1882

Його теорія еволюції стала чи не найвагомішим внеском в матеріалістичну концепцію, без якої важко уявити марксизм.

СТАРІ ліві (марксисти)

img
Володимир Ленін
1870-1924
img
Йосип Сталін
1879-1953
Жан-Жак Руссо
Лев Троцький
1879-1940

В. Ленін - лідер більшовицької революції в Росії та один з головних творців тоталітарної держави СРСР. Його інтерпретація марксистської теорії отримала назву «ленінізм».

Й. Сталін - радянський комуністичний диктатор. Його теоретичні погляди та практика державного терору отримала назву «сталінізм».

Л. Троцький - російський комуністичний революціонер. Він не погоджувався зі Сталіним, який будував комунізм в окремо взятій країні. Натомість наголошував на необхідності світової соціалістичної революції. Система його теоретичних поглядів отримала назву «троцькізм».

img
Мао Цзедун
1893-1976
img
Кім Ір Сен
1912-1994
img
Ернесто Че Гевара
1928-1967

М. Цзедун - китайський комуністичний диктатор. Його іменем названий один з напрямків марксизму «маоїзм». Це спроба адаптувати марксизму до східно-азійських умов, зокрема, азійського деспотизму. Від класичного марксизму відрізняється тим, що спирається не на пролетаріат, а на селянство.

Кім Ір Сен - північнокорейський комуністичний диктатор, основоположник ідеології «чучхе», що поєднала в собі комуністичні ідеї з корейським націоналізмом, конфуціанською традицією та традиційними народними віруваннями.

Че Гевара - латиноамериканський революціонер, ікона нових лівих, радикалів, бунтівної молоді 60-70-х років на Заході. Узагальнена назва його теоретичних поглядів - «геваризм», синкретизм ленінізму, маоїзму, екзистенціалізму.

соціал-демократизм

img
Едуард Берштейн
1852-1932

Німецький політичний діяч, економіст, який піддав ревізії ключові положення марксизму про класовий конфлікт та світову революцію. Став родоначальником сучасного соціал-демократизму, демократичного соціалізму та певною мірою соціал-лібералізму, які поєднують соціалізм з капіталізмом і ліберальною демократією.a

ФРЕЙДОМАРКСИЗМ

img
Зиґмунд Фрейд
1856-1939

Австрійський психолог, ідея якого про внутрішній людський конфлікт несвідомих бажань і зовнішній моральних табу, які їх обмежують, мала велике значення для розвитку фрейдомарксизму та постмодернізму.a

ТОВАРИСТВО ФАБІАНА

img
Джон Кейнс
1883-1946

Англійський економіст, представник Товариства Фабіана, засновник кейнсіанської економічної течії, в основі якої лежить принцип державного регулювання економіки.

ХРИСТИЯНСЬКИЙ СОЦІАЛІЗМ

img
Фелісіте Робер де Ламенне
1782-1854
img
Фредерік Деніс Моріс
1805-1872
img
Чарльз Кінгслі
1819-1875

Основоположники християнського соціалізму.

СОЦІАЛЬНЕ ЄВАНГЕЛІЄ

img
Вашингтон Гладден
1836-1918
img
Вальтер Раушенбуш
1861-1918

Перший вважається «батьком» соціального євангелія; другий – провідний богослов руху. Це вчення стало реакцією ліберальних протестантських кіл на соціальні виклики початку ХХ століття.aa

Теологія звільнення

img
Ґуставо Ґуттьєрес
1928-
img
Каміло Торрес
1929-1966
img
Гаспар Гарсіа Лавіана
1941-1978

Католицькі священики, теоретики та лідери руху «Теологія звільнення», які поєднали марксизм з християнством для перемоги над соціальною несправедливістю в Латинській Америці.

НЕОМАРКСИЗМ

img
Герберт Маркузе
1898-1979
img
Теодор Адорно
1903-1969
Жан-Жак Руссо
Вальтер Беньямін
1892-1940
img
Макс Хоркхаймер
1895-1973
img
Еріх Фром
1900-1980
Жан-Жак Руссо
Юрген Хабермас
1929-

Неомарксисти, представники Франкфуртської школи, інтелектуали, завдяки яким ліві ідеї захопили Західну культуру. Критики Західної буржуазної культури, яку вони прагнули перебудувати відповідно до лівої ідеологічної програми.

західний марксизм

img
Антоніо Грамші
1891-1937
img
Дьордь Лукач
1885-1971

Найвпливовіші представники західного марксизму, які здійснили вагомий вплив на Франкфуртську школу. Відійшли від ортодоксального прочитання Маркса і поєднали його ідеї з ідеалізмом Гегеля. Вони були переконані: репресивною є не тільки капіталістична економіка, але й буржуазна культура, яка має бути знищена.

екзистенціаЛІЗМ / Фемінізм

img
Жан-Поль Сартр
1905-1980
img
Сімона де Бовуар
1908-1986

Однодумці марксисти та коханці. Вона відомий теоретик фемінізму. Він видатний філософ екзистенціаліст. Спільно видавали журнал «Нові Часи» (Les Temps modernes), на сторінках якого популяризувалися ліві ідеї. Бовуар стояла біля джерел другої хвилі фемінізму, а Сартр став натхненником студентських бунтів, які охопили Францію у 1968 році.

АНАРХО-СИНДИКАЛІЗМ

img
Ноам Чомскі
1928-

Американський лінгвіст, один з найбільш впливових публічних інтелектуалів кінця ХХ століття, відомий радикально-лівими політичними поглядами. Критик неолібералізму.

Постмодернізм

img
Мішель Фуко
1926-1984
img
Річард Рорті
1931-2007
Жан-Жак Руссо
Антоніо Негрі
1933-

М. Фуко - французький філософ-постмодерніст. Велику увагу приділяв концепції влади в капіталістичному суспільстві, яка має багатоаспектний характер для поневолення особистості.

Р. Рорті - американський філософ постмодернізму, лівий ліберал. На основі заперечення існування універсальної істини він формує концепцію «іронічного лібералізму», в якій стверджується, що гармонійне суспільство можливе лише за умови відмови кожного члена суспільства від претензій на істину. На думку Рорті, таке іронічне ставлення до власних переконань стане запобіжником соціальним антагонізмам.

А. Негрі - італійський ліберальний марксист, постмодерніст, теоретик автономного марксизму та антиімперіалізму. Причетний до терористичної діяльності Червоних бригад.

Постмарксизм

img
Жан Бодріяр
1929-2007
img
Шанталь Муфф
1943-
img
Ернесто Лаклау
1935-2014

Ж. Бодріяр - французький філософ, постмодерніст та постмарксист. Певний час підтримував радикальний лівий рух.

Ш. Муфф, Е. Лаклау - подружжя філософів, які вважаються найавторитетнішими серед постмарксистів.

Нові ЛІВІ

img
Чарльз Райт Міллс
1916-1962

Французькі просвітники, уявлення яких про свободу, рівність, соціальну справедливість мало визначальне значення для всієї лівої політичної традиції.

АЛЬТЕРГЛОБАЛІЗМ

img
Наомі Кляйн
1970-

Канадська журналістка, одна з лідерів альтерглобалізму. Відома своєю працею «Доктрина шоку: розквіт капіталізму катастроф», у якій критикує неолібералізм.

Пояснення «на пальцях»
різниці між лівими ідеологіями

(Графіка інтерактивна, наводьте курсором на пальці)

*Кулак — популярний символ лівих, а також знак привітання.

Автор матеріалу: Микола Харламенков
Візуалізація: Павло Гльоза

Що таке соціалізм?

Марксизм, комунізм і анархізм

У чому ж головна відмінність між соціал-демократами, демократичними соціалістами та соціал-лібералами?

Фемінізм

Енвайронменталізм

Ліві ідеології – це християнська єресь

Антихристиянська спрямованість ідеологій

Спроби примирити християнство з соціалізмом і комунізмом

Утопічність лівих поглядів

Соціальна справедливість лівих

Боротьба з соціальною несправедливістю

Від кожного за його здібностями ...

Конфлікт особистого і спільного

Обмеження особистих прав

Монополізм держави в усіх сферах

Вороже ставлення до особистого розвитку

Паразитування на здобутках інших

Привласнення чужих досягнень

Провокування міжкласових конфліктів

Пусті обіцянки високого рівня життя для кожного

Соціальна рівність лівих

Французьке Просвітництво

Утопічний соціалізм

Романтизм

Німецька класична філософія

Ліві гегельянці

Філософія життя

Теорія еволюції

Анархізм

Марксизм

Старі ліві (марксисти)

Товариства Фабіана

Соціал-демократія

Соціалізм і християнство

Психоаналіз

Неомарксизм

Постмодернізм

Постмарксизм

Автономістський марксизм

Нові ліві

Ревізіонізм(соціал-демократія)

Соціалізм і християнство

Атеїстичний екзистенціалізм