bg
Навігація
Повернутись на сайт

ЛІВИЙvsПРАВИЙ

погляд на світ

Походження терміну

Історія поділу на «правих» і «лівих» бере початок з Французької революції. У парламенті радикальні прихильники і противники революційних змін сідали порізно. Ті, хто прагнули захистити існуючий status quo – панівну роль релігії та монархічний лад – розташовувалися праворуч, а зліва – прихильники республіки, секуляристи. Між ними сиділи помірковані революціонери.

Це протистояння стало символом для західної політичної традиції. Відтоді існує класичний поділ на правих (традиціоналістів) і лівих (прогресивістів) як спосіб систематизації поглядів двох провідних ідеологічних напрямків. Значення цих понять змінювалося впродовж часу. Сьогодні вони узагальнено пояснюють різницю між двома найбільшими політичними таборами з відмінними позиціями. Лівими ідеологіями є соціалізм, комунізм, анархізм, соціал-демократизм, соціал-лібералізм, демократичний соціалізм, анархізм, фемінізм, енвайронменталізм. Правими – класичний лібералізм, консерватизм, неоконсерватизм, християнська демократія. Поділ на правих і лівих стосується не тільки ідеологій, партій і їхніх прихильників, але й, звичайних, далеких від політики людей. Адже кожен учасник суспільних відносин займає ту чи іншу позицію з низки важливих питань. Наприклад, розмір податків, соціальні пільги, одностатеві шлюби, теорія еволюції в шкільних підручниках і т. д. Відповідаючи на ці питання, людина виявить свою приналежність до одного з політичних таборів. Звісно, вкрай мало людей притримуються послідовної позиції. Втім, кожен певним чином є більше правим або лівим.

Коротко про витоки
лівої і правої традиції

Друга половина XVII - ХVIII століття – період Просвітництва. Неправильна модель взаємодії церкви і держави в католицизмі і лютеранстві дискредитувала, послабила християнство у Франції та Німеччині. Релігійні сумніви першими почали висловлювати інтелектуали. Вони захопилися можливостями людського розуму, який замінив для них Бога. Континентальні філософи започаткували секулярну і ліву традицію. Вони оголосили війну християнству та релігійним забобонам. Церква позбавлялася впливу на публічну сферу. Французька революція втілила ці ідеї в життя. Знамените гасло тієї буремної епохи, «Свобода, рівність і братерство», досі у фаворі лівого руху. Але ці ідеї – плагіат з християнського вчення. Ідеологи і революційні діячі не вигадали нічого кращого, як взяти біблійні принципи, тільки без посилання на першоджерело. Паразитування на християнському тілі притаманне всім лівим ідеологіям. Вони ненавидять християнську цивілізацію, але не здатні жити поза нею. Тому більшість їхніх ідей – це секулярна інтерпретація християнських принципів та понять. Свобода, рівність, братерство, з Богом і без, – це різні поняття.

Занепад християнства і поширення лівих ідей йдуть паралельним курсом. У зв’язку з цим континентальна Європа дуже швидко полівішали. Ліві ідеї стали надзвичайно впливовими в Німеччині, Франції, Італії та Скандинавських країнах. Тут навіть праві ідеології містять суттєві домішки лівизни.

left

В Англії та її колоніях у Північній Америці в другій половині XVII – ХVIII столітті релігія продовжувала мати незаперечний авторитет. Одна з причин – це вплив соціального світогляду кальвінізму на тутешніх протестантів, який спонукав їх до активної взаємодії зі світом для поширення біблійних цінностей та реформування культури. Тому в англосаксонських країнах Просвітництво не було ворожим до християнства. Розум не став на заваді вірі. Навпаки, вони гармонійно взаємодоповнювали одне одного. Через те англомовні країни стали колискою для невід’ємних атрибутів західної цивілізації: прав людини, верховенства закону, капіталізму та ліберальної демократії. Це типово праві цінності. Не дивно, що дві провідні правоцентристські ідеології – класичний лібералізм і консерватизм – зародилися саме тут. Хоч між ними були протиріччя, але їх об’єднувала віра в реальність Бога, Його моральний імператив та гріховність людської натури. Саме присутність християнської солі в культурі США та Великої Британії уповільнила секуляризацію і поширення лівих ідей в цих країнах.

Світоглядне протистояння між лівими і правими триває вже кілька століть. Починаючи з першої чверті ХХ століття ліва ідея схиляє шальки терезів на свою користь. Західна цивілізація здійснила суттєвий зсув вліво, насамперед, в культурній, економічно-соціальній та моральній сферах. Форпост правих, англосаксонський світ, теж секуляризується, але консервативні сили все ж продовжують опір.

right

Порівняльний аналіз правого і лівого підходів

Більшість текстів про різницю між правими і лівими використовують поширенні штампи, називаючи лівих борцями за справедливість, а правих – дискримінаторами. Як аргумент вони приводять поширені свого часу на Заході работоргівлю та хижий капіталізм. Але при цьому чомусь забувають сказати, що саме християни (помірковані праві), а не соціалісти остаточно викорінили ці ганебні явища. (див. Інфографіка «Протестанти. Соціальні реформатори та борці за громадянські права»).

Звісно, на перший погляд, ліві ідеології можуть здатися дуже привабливими. Але вони базуються на хибних твердженнях, які вступають в суперечність з реальністю та біблійною істиною. Тому ці ідеї утопічні, а у крайньому прояві - злочинні.

Радикальні праві та різноманітні континентальні праві також мало мають спільного з християнством через те, що сильно асимільовані лівими ідеями. Детальний розгляд різниці поміж англосаксонськими правими і континентальними подано у ІІІ розділі.

Тут лише наголосимо, що тільки англосаксонська права традиція, виражена у правоцентристських ідеологіях класичного лібералізму та консерватизму, попри всі свої недоліки, найбільш повно відображає християнські принципи в суспільно-політичній сфері.

Лівий підхід
Правий підхід(англосаксонська традиція)
Релігія
Антропологія
Мораль
Право
Влада
Рівність
Індивідуалізм та колективізм
Економіка та соціальна справедливість
Традиція
Сім'я
Нація
Екологія

Актуальність політичного спектру сьогодні

Звісно, загальна тенденція постмодерної епохи, коли поняття втрачають сенс, не обійшла і політичну сферу.
Світогляд сучасної людини часто представляє синкретичну мішанину. Тепер правий не обов’язково консервативний у сфері моралі. Добре знайомий українцям американський сенатор від консервативної Республіканської партії Джон Маккейн прихильно ставився до прав ЛГБТ. Сильний наступ лівих на культуру змушує багатьох правих здавати свої позиції.
Протилежний приклад непослідовності, це коли консервативні стосовно моралі українські євангеліки є лівими в економіці. Втім, все це зовсім не доводить, що класичний політичний спектр не відображає реальний стан речей, як про це говорять. Навпаки, він тільки набуває своєї актуальності, адже культурна війна між правими і лівими в самому розпалі.
Зараз протилежні сторони поляризовані, як ніколи.

Значення для християн

Чому для християн важливо розрізняти політичний спектр і визначитися зі своєю позицією? Відповідь на поверхні: неможливо зберігати політичний нейтралітет, маючи сильні християнські переконання. Політика регламентує всі аспекти людського життя, так само і християнство. Добре, коли політична система керується християнськими цінностями. За інших умов, конфлікт неминучий. Секулярний уряд обов’язково нав’язуватиме ворожі християнину цінності та закони, як у випадку ґендерно-орієнтованої політики на Заході. Тому християнам слід розуміти, яка з існуючих політичних позицій краще відповідає їхній вірі. Навіть якщо християнин аполітичний, не ідентифікує себе з жодною ідеологією, йому все одно не вдасться уникнути прихильності до правиці чи лівиці. Відповідь на важливі морально-етичні, економічні, релігійні питання автоматично зараховує особу до певного краю політичного спектру. Наприклад, лакмусовим папірцем, що визначатиме політичну позицію, стане ставлення до морально-етичних питань: абортів, евтаназії, смертної кари, легалізації одностатевих шлюбів.

Три класичні етичні проблеми

(Лівий і правий підхід)
Аборт
Евтаназія
Смертна кара

Холодна війна – вершина протистояння лівої і правої ідеї. Мапа Холодної війни, на якій показані сфери впливу і союзники СРСР та Заходу. Це період протистояння лівої та правої ідеології, комунізму – капіталізму; тоталітаризму – демократії; рабства – свободі.

Втім, Західний світ, який боровся проти комунізму, сам був вражений лівими ідеями, які пустили глибокі метастази в його тіло.

coldwar areas
 • Держави-члени НАТО
 • Антикомуністичні
  партизани
 • Соціалістичні країни
  в союзі з СРСР
 • Комуністичні партизани
 • Неприєднані країни
 • Інші союзники США
 • Держави члени
  Варшавського Договору
 • Інші союзники СРСР
 • Китай та його союзники
 • Інші конфлікти

Коротка історія лівої експансії на Заході

Однак, попри виродження правої політики на Заході, вона все ж створює противагу лівим і захищає традиційні для Західної цивілізації цінності.
Особливо це стосується США, Бразилії, Польщі. Так, правий курс Дональда Трампа, Жаїра Болсонару, польської партії «Право і справедливість» шкутильгає на обидві ноги, але це, напевно, краще, що є на Заході. Війна за долю Західної цивілізації триває. Але перевага на боці лівих.

МІСЦЕ ПРОВІДНИХ ІДЕОЛОГІЙ СУЧАСНОСТІ
В ПОЛІТИЧНОМУ СПЕКТРІ

Вісь Лівий-Правий часто вважається застарілою, але вона все ж залишається найважливішою шкалою в сучасній політиці.

Існує чимало систем класифікацій політичних ідеологій, проте ми обрали схему, що базується на «теорії підкови» Жана-П'єра Фея. На нашу думку, вона дуже вдало відображає схожість ультралівої і ультраправої ідеології, в яких дуже багато спільного. Наприклад, дослідники тоталітаризму, серед яких Х. Арендт, довели схожість комуністичної системи СРСР та нацизму Третього рейху. Натомість найбільш поширена лінійна схема розташування політичних ідеологій розводить тоталітарні ідеології по різних сторонах, наче між ними існує нездолана прірва.

ideology

- Між представниками одного ідеологічного напрямку існує чимало розбіжностей. Наприклад, комуніст і соціал-ліберал – це природні конкуренти на лівому фланзі політики. Комуністи звинувачують своїх опонентів у прихильному ставленні до капіталізму і ліберальної демократії. У відповідь соціал-ліберали докоряють комуністам у розпалюванні класової ворожнечі і тоталітаризмі. Але це нюанси, в поглядах ліворадикалів і лівоцентристів більше спільного, ніж відмінного. Також ці розбіжності стираються, як тільки мова починає йти про спільного ворога – право-консерватора.

- *Класичний англосаксонський лібералізм був правоцентристською ідеологію. А континентальна ліберальна традиція, започаткована французькими Просвітниками, стояла у витоків лівих ідеологій. Тому дві ліберальні традиції стояли по різних сторонах політичного спектру. На початку ХХ століття англосаксонський лібералізм майже повністю витісняється спадкоємцем континентальної ліберальної традиції сучасним лібералізмом (соціал-лібералізм). Сьогодні більшість тих, хто називає себе лібералом є насправді соціал-лібералом, адже дотримується ворожих англосаксонському класичному лібералізму переконань: за втручання держави в економіку, штучну соціальну справедливість, моральний релятивізм. Наразі найближчою до класичного лібералізму течією є неоконсерватизм, який з 70-х років ХХ століття став провідною ідеологією Республіканської партії. У зв’язку з цим не зовсім коректно ототожнювати лібералізм з лівими й вживати ці поняття як синонімічні, як заведено в американській термінології, коли лівий ототожнюється з лібералом для означення прихильників Демократичної партії. Але якщо бути більш точним, то ідеологія «віслюків» – соціал-лібералізм (ліволіберали).

Тому на політичному спектрі з ліва зазначений соціал-лібералізм, як спадкоємець континентальної ліберальної традиції. А праворуч неоконсерватизм, як спадкоємець англосаксонської ліберальної традиції.
(Детальніше в третьому розділі та в статтях «Лібералізм, якого сьогодні бракує», «Ліві проти правих. Чи розуміємо різницю?»)

- **Серед лівих інтелектуалів існує консенсус щодо розташування націонал-соціалізму і фашизму на правому фланзі. Це пов’язано з намаганням лівих науковців відмежуватися від терору тоталітарних режимів. Однак консервативні мислителі називають націонал-соціалізм та фашизм різновидом радикальних лівих ідеології. Близькість націонал-соціалізму та фашизму з ліворадикальним крилом настільки значна, що це дає підстави поставити під сумнів саму її приналежність до правого спрямування. Погляд націонал-соціалізму на антропологію, мораль,владу, релігію, рівність, економіку, соціальну справедливість, традицію та сім’ю абсолютно лівий. Ба більше, ставлення до нації і патріотизму у них також не зовсім праве: жодна права ідеологія не ставить расове питання вище національного. Насправді, більше підстав віднести німецький націонал-соціалізм та італійський фашизм до різновиду лівого націоналізму. Існують також наукові підходи, які вказують на проблематичність розташування цих ідеологій на право-лівій шкалі. Теж слід згадати дослідників тоталітаризму серед яких Г. Арендт, З. Бжезінський, Карл Фрідріх, які доводять схожість нацистського режиму А.Гітлера та комуністичного Й. Сталіна. Хоч ці дослідження стосуються режимів, всеодно вони вказують на близькість ідей, які рухали ними.

В даному лонгріді ми оминаємо цей спір, тому виносимо нацизм та фашизм поза політичний спектр. Натомість розглянемо ці ідеології, як різновид континентальної правої традиції, в якій чимало лівих домішок. Континентальні праві тяжіють до авторитаризму, антилібералізму, антикапіталізму, соціалізму, колективізму, етатизму, радикалізму, міфологізму, секуляризму, язичництва. Цю традицію представляє ціла плеяда мислителів ідеалізму, романтизму, «народного руху», «інтегрального традиціоналізму», Консервативної революції, нових правих: Й. Гете, Ф. Гегель Й. Фіхте, Ґвідо фон Ліст, Рене Генон, Юліус Евола, Освальд Шпенглер, Карл Шмітт, Мартін Гайдеггер, Ернст Юнгер, Ален де Бенуа, Домінік Вернер.

Тому німецький націонал-соціалізм та італійський фашизм мають більше спільного з цією правою традицією і жодним чином не сумісні з англосаксонськими правими, які є прихильниками демократії, лібералізму, капіталізму, індивідуалізму, мінімальної держави, поміркованості, реалізму, християнства. Ця традиція представлена такими мислителями: Джон Локк, Адам Сміт, Едмунд Берк, Джеймс Медісон, Алексіс де Токвіль, Лорд Актон, Ерік Фегеліні, Лео Штраус, Рейнхольд Нібур, Гері Норт, Фрідріх Гаєк, Ірвінг Крістол, Норман Подгорец.

- ***Націоналізм не має власного сталого місця в політичному спектрі. Хоча для українського суспільства націоналізм і правий – це майже синонімічні поняття, через історичний антагонізм до свого найзапеклішого ворога - комунізму. Але інші національно-визвольні рухи часто підносили на свої знамена комуністичний прапор, наприклад баски, чи курди. Справа в тому, що націоналізм утверджений на базовій цінності нації. Його ключове завдання: здобути, зберегти, сформувати національну ідентичність. Це потужний об’єднавчий фактор, без якого не можлива національна держава. Однак у цієї ідеології немає чітко окресленої позиції щодо рівності, свободи, права, власності або якою має бути політична чи економічна система. Тому націоналізм поєднується з правими або лівими ідеологіями, які мають відповідь на питання, як нації будувати державу. Він сумісний, як з лібералізмом, консерватизмом - з одного боку, так із соціалізмом, комунізмом - з іншого. Незважаючи на те, що комуністична ідеологія є інтернаціональною і утверджує примат класу над нацією, це не заважає багатьом народам покладати на неї свою надію в боротьбі за національну свободу. В Україні націоналісти ідентифікують себе правими, але здебільшого їх погляди на соціально-економічну сферу є лівими, зрештою, як у всієї континентальної правої традиції. (Детальніше про різницю між правими континентальної і англосаксонської традиції читайте в третьому розділі).

- ****Фемінізм й енвайронменталізм - жіночі та екологічні рухи притримуються різних стратегій втілення своїх ідей, від поміркованих до екстремістських, тому важко їх розташувати на політичному спектрі. Якщо мова йде про Зелені партії, то вони є лівоцентристськими, а екотерористи є ліворадикалами. Варто зробити ремарку, що захист довкілля і жінок не є чимось ідеологічним. Але так як більшість природозахисних і феміністичних рухів стоять на лівій платформі, то їхня справа набуває ідеологічного забарвлення. Існують також і праві захисники природи, але це не є мейнстрімом. А жіночий рух взагалі має християнські витоки, але з часом перейшов на «лівий сторону». (Детальніше в третьому розділі).

- *****Ідеологію лібертаріанства не можна ігнорувати, тому що вона одна з найбільш впливових на сьогодні. Але її також неможливо розташувати на класичній осі правий-лівий, адже вона стоїть на непоєднуваних для них позиціях: проти втручання в економіку (ця позиція неприйнятна для лівих) та сферу особистої моралі (ця позиція неприйнятна для правих). Тому самі лібертаріанці проти класичного поділу політичного спектру на правий і лівий, адже вони не вписуються в такий формат. Щоб виправити дане непорозуміння лібертаріанець Д. Нолан створив діаграму, названу його ім’ям. Однак ми вважаємо, що ця схема є ідеологічно заангажованою, а тому використовуємо класичну шкалу оцінки політичних поглядів, у якій знайшли для лібертаріантсва місце в середині підкови: поза класичним спектром, але на перетині політичних координат для того, щоб відобразити вплив на цю ідеологію традиційних лівих і правих ідей.

Політичні партії
провідних демократичних держав

ideology

Політична приналежність глав
провідних демократичних держав

(1945-2019 роки)

Беручи до уваги лише президентські або прем’єрські каденції при оцінці правого чи лівого ухилу в політиці західних держав, можна сформувати не зовсім об’єктивне уявлення.

Те, що у Німеччині, Франції, Італії праві протягом довшого строку обіймали найвищі державні посади, ніж консерватори у США та Британії, зовсім не свідчить про те, що німці, французи, італійці консервативніші за американців чи британців. Все з точністю до навпаки. Тому потрібно враховувати весь контекст, який впливає на особливості політичного спектру:
1. У Німеччині, Італії, Франції існувала сильна ліва інтелектуальної традиція.
2. У континентальних європейських державах раніше від англосаксонських почався процес секуляризації, який є найкращим середовищем для розвитку лівих ідей. 3. Німецькі, італійські християнські демократи притримуються лівої економічної платформи, як і французькі «голісти». Тому соціальна ринкова економіка континентальної Європи є більш лівою, ніж англосаксонська економічна модель. Цю колосальну різницю можна простежити на прикладі відсотку соціальних урядових витрат від ВВП держави. (дивіться мапу)
4. В Італії та Франції в післявоєнні роки існував найпотужніший комуністичний рух серед усього західного світу.
5. Італійські християнські демократи майже завжди утворювали коаліції з лівими: соціал-демократами і навіть комуністами.
6. Всю другу половину ХХ століття в німецькій політиці домінували християнські демократи (ХДС), але водночас досить сильні позиції зберігала Соціал-демократична партія Німеччини.
7. У Німеччині, Італії, Франції в 70-х роках ХХ століття діяли потужні терористичні комуністичні угрупування та інші ліворадикальні рухи.

Ці фактори вплинули на те, що, попри відчутне політичне домінування правих сил, Франція, Німеччина та Італія в економічній і культурній сфері є лівими країнами.

Натомість у таких англосаксонських країнах, як США, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, простежується більш сильний консервативний ухил в культурі і ліберальний – в економіці.

Скажімо так, в англомовних країнах ліві більш праві, наприклад, соціал-ліберальна Демократична партія США. А європейські праві більш ліві, як от християнські демократи.

Необхідно зробити ремарку, що в протистоянні між правими і лівими на Заході перевага на боці останніх, які все більше схиляють шальки терезів на свою користь. Через це навіть консервативний англосаксонський світ швидко лівішає. Секуляризація, зневажливе ставлення до традиції, моральний релятивізм, запит на соціалістичний популізм завдають сильного удару по позиціям традиційних правих. Вони змушені пристосовуватися до нових трендів, зміщуючись в лівими по ряду принципових питань. Тому цей форпост консервативних цінностей поступово руйнується. Найбільш виразно ця тенденція простежується в Канаді, яка за 70 років зробила різкіший поворот вліво, ніж решта англомовних країн.

relations areas
 • 26%<
 • 21-26%
 • 17-21%
 • <17%
left-sided
usa
Президенти США

Представники Демократичної партії, яка притримується соціал-ліберальних позицій.

В період з 1945 по 2019 рік знаходилися 36 років при владі.

Деякі з лівих американських президентів:

Франклін Делано
Рузвельт
1933-1945
Білл Клінтон
1993-2001
Барак Обама
2009-2017

Представники Республіканської партії, яка притримується консервативних позицій.

В період з 1945 по 2019 рік знаходилися 38 років при владі.

Деякі з правих американських президентів:

Рональд Рейган
1981-1989
Джордж Буш-мол.
2001-2009
Дональд Трамп
2017-2020
usa
Прем’єр-міністри Канади

Представники Ліберальної партії, яка притримується соціал-ліберальних позицій.

В період з 1948 по 2019 рік знаходилися орієнтовно 47 років при владі.

Деякі з лівих прем’єр-міністрів Канади:

П'єр Трюдо
11968-1979;
1980-1984
Джастін Трюдо
2015 -

Представники Прогресивно-консервативної партії (сучасна Консервативна партія), яка притримується консервативних позицій.

В період з 1948 по 2019 рік знаходилися орієнтовно 24 роки при владі.

Деякі з правих прем’єр-міністрів Канади:

Браян Малруні
1984-1993
Стівен Гарпер
2006-2015
britain
Прем’єр-міністри Великої Британії

Представники Лейбористської партії, яка притримується соціал-демократичних позицій.

В період з 1945по 2019 рік знаходилися орієнтовно 38 років при владі.

Деякі з лівих прем’єр-міністрів Великої Британії:

Клемент Еттлі
1945-1951
Тоні Блер
1997-2007
Ґордон Браун
2007-2010

Представники Консервативної партії.

В період з 1945по 2019 рік знаходилися орієнтовно 44 роки при владі.

Деякі з правих прем’єр-міністрів Великої Британії:

Вінстон Черчилль
1951-1955
Маргарет Тетчер
1979-1990
Девід Камерон
2010-2016
germany
Канцлери ФРН та об’єднаної Німеччини

Представники Соціал-демократичної партії Німеччини.

В період з 1949 по 2019 рік знаходилися 20 років при владі.

Ліві канцлери ФРН та об’єднаної Німеччини:

Віллі Брандт
1969-1974
Гельмут Шмідт
1974-1982
Герхард Шредер
1998-2005

Представники Християнсько-демократичного союзу Німеччини.

В період з 1949 по 2019 рік знаходилися 50 років при владі.

Деякі з правих канцлерів ФРН та об’єднаної Німеччини:

Конрад Аденауер
1949-1963
Гельмут Коль
1982-1998
Ангела Меркель
2005-
france
Президенти Франції

Представники соціалістичної, соціал-демократичних, соціал-ліберальних партій.

В період з 1947 по 2019 рік знаходилися 28 років при владі.

Деякі ліві президенти Франції:

Франсуа Міттеран
1981-1995
Франсуа Олланд
2012-2017
Еммануель Макрон
2017-

Представники голістських («Союз демократів на підтримку республіки»), ліберал-консервативних («Республіканці»), християнсько-демократичних партій («Демократичний центр»).

З 1947 по 2019 рік знаходилися 45 років при владі.

Деякі праві президенти Франції:

Шарль де Голль
1958-1969
Жак Ширак
1995-2007
Ніколя Саркозі
2007-2012
italy
Прем’єр-міністри Італії

Представники Італійської соціалістичної партії та «Демократичної партії»*

З 1945 по 2019 рік знаходилися орієнтовно 17 років при владі.

Деякі з лівих прем’єр-міністрів Італії:

Беттіно Краксі
1983-1987
Романо Проді
1996-1999;
2006-2008
Маттео Ренці
2014-2016
*Раніше «Італійська комуністична партія», яка під час переходу на соціал-демократичні позиції переформатовувалася спочатку в «Демократичну партію лівих сил», потім в «Ліві демократи», також входила до лівої коаліції «Оливкове дерево»)

Представники «Християнсько-демократичної партії» та «Народу свободи»

В період з 1945 по 2019 рік знаходилися близько 50 років при владі.

Деякі з правих прем’єр-міністрів Італії:

Альчіде де Гаспері
1945-1953
Альдо Моро
1963-1968;
1974-1976
Сільвіо Берлусконі
1994-1995;
2001-2006;
2008-2011
right-sided
Автор матеріалу: Микола Харламенков
Візуалізація: Павло Гльоза